Sanestrip 25 Liter
(Lågskummande kraftigt golvrengöringsmedel)

 

 

Spädes med vatten:

Lätt rengöring 1:20 - 1:50

Svår rengöring 1:5 - 1:20

 

 

  • Sanestrip är ett flytande alkaliskt lågskummande rengöringsmedel.
  • För avlägsnande av fett, blod etc inom livsmedelsindustrin samt rengöring av svårt smutsade industrigolv.
  • Utmärkt till skurmaskin.
  • Bör ej användas på aluminiumytor.
  • pH 13,7

Sanestrip 25 Liter

700krPris